Sveiki atvykę į internetinę parduotuvę!

Taisyklės

 • Bendrosios nuostatos

   


  Bendrosios nuostatos

  1.1 Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos “Taisyklės”) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau vadinama “Klientas”) ir internetinės parduotuvės Nilila (toliau vadinama “Internetinė parduotuvė”) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybes, prekių įsigijimo bei už jas apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas nuostatas, susijusias su veikla, vykdoma internetinėje parduotuvėje.

  1.2 Internetinė parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, iš anksto neįspėjus kliento, atsižvelgiant į teises aktų nustatytus reikalavimus. Klientui taikomos tos taisyklės, kurios galiojo pirkimo metu. 

  1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine parduotuve, atlieka prekių užsakymą, vykdo prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius duomenis, komentuoja bei vertina prekes, ar kitu būdu naudoja internetinės parduotuvės informaciją (Toliau vadinama „Paslaugos“).

  1.4 Internetinės parduotuvės Nilila veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, prekyba vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų.

  1.5 Klientas užsakymo patvirtinimo metu patvirtina, kad suprato taisyklių turinį, jas perskaitė ir sutinka su visomis sąlygomis, nuostatomis bei įsipareigoja jų laikytis.

  1.6 Jei klientas nesutinka laikytis nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų, klientas neturi teisės naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

  1.7 Internetinė parduotuvė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar nesusipratimai kyla dėl to, jog klientas, nesusipažino su taisyklėmis ar neatsižvelgė į jam teikiamas rekomendacijas, nevykdė savo įsipareigojimų, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  1.8 Internetinės parduotuvės paslaugomis gali naudotis asmenys, kurie yra:

  • Veiksnūs fiziniai asmenys t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo nustatyta tvarka.
  • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja pajamomis.
  • Juridiniai asmenys